Rozwijamy członków zwinnych zespołów by swobodniej zmieniali kapelusze…

… by przełączali style myślenia i reagowania pomiędzy pracą projektową, a skupianiem się na rozwijaniu produktu.

Jak pracujemy

Pracujemy praktycznie

Naszym celem jest zaimplementowanie praktycznych rozwiązań, które od ręki można wprowadzić w życie projektowe nie czekając na sprzyjające warunki.

Uczymy dobierać styl

Rozwijamy Scrum Masterów oraz Product Ownerów, by łatwiej przełączali się z ról eksperta, mentora, coacha czy kierownika, by swobodniej zmieniali kapelusze – przełączali style myślenia i reagowania.

Zgłaśniamy entuzjazm

Uczymy oddawania odpowiedzialności oraz wzbudzania motywacji wewnętrznej w celu budowania samozarządzających się zespołów – zespołów turkusowych.

Zwinna integracja z Agile Games!

Za pomocą gier i symulacji wykorzystywanych w świecie Agile podczas wyjazdów integracyjnych prowadzimy warsztaty, na których uczestnicy spędzają pożytecznie czas i dobrze się bawią.

Więcej

Dwa narzędzia coachingowe, które ułatwiają pracę Scrum Masterom – darmowy webinar online

Podczas webinaru zaoferujemy Wam dwa działające narzędzia, które jesteście w stanie nauczyć się w ciągu godziny, by już nigdy nie obawiać się oporu i negatywnych postaw.
By konstruktywnie bez złości czy zażenowania wyjść z opresyjnej sytuacji i to z zaangażowanym rozmówcą.

Więcej

Scrum Lego – gra szkoleniowa. Offline.

Dedykowana zespołom produktowym symulacja budowania produktów z klocków Lego. Warsztat realizujemy w formule pełnego szkolenia 1 lub 2 dniowego oraz parogodzinnej symulacji sprawdzającej się podczas wyjazdów integracyjnych.

Więcej

Zwinne rodzinne święta- gra szkoleniowa. Online.

Warsztat dedykowany dla członków organizacji w celu zapoznania się oraz odbycia praktyki podczas gry szkoleniowej z zasadami filozofii Agile i Framework Scrum.

Więcej

Agile Leadership, szkolenie on-line

Ideą tego szkolenia jest pokazanie jakimi umiejętnościami wyróżnia się zwinny przywódca, czym różni się od liderów typu „Command and control”.  Zwinni liderzy posiadają szereg umiejętności niezbędnych do skutecznego inspirowania innych i stania się agentem zmian w każdej organizacji.

Więcej

Narzędzia skutecznego Product Ownera – Online

Poznaj i zastosuj narzędzia i techniki stosowane przez skutecznych Product Ownerów

Więcej

Action Learning

Naucz się wzbudzania odpowiedzialności, używania pytań zamiast rad, dawania przestrzeni do popełniania błędów. Buduj turkusową organizację.

Więcej

Facylitacja – postawa, umiejętności, narzędzia

Warsztat dla wszystkich, którzy w swojej pracy chcieliby w ciekawy, energetyzujący sposób prowadzić zarówno krótkie jak i długie spotkania. Warsztat dla osób, które w trakcie spotkań borykają się z nudą, brakiem aktywności grupy i nie osiąganiem założonych celów.

Więcej

Samoorganizacja – wszyscy jesteśmy liderami

Naucz się tworzyć przestrzeń dla indywidualnego zaangażowania i osobistej inicjatywy wszystkich członków zespołu

Więcej

Agile dla Zespołów

Warsztat dla zespołów poszukujących udoskonalenia swojego procesu za pomocą zwinnych metodyk.

Więcej

Brak zaplanowanych wydarzeń

Polecamy warsztat

Narzędzia coachingowe w pracy Agile Coacha

Nasz flagowy warsztat dla ​Scrum Masterów, Product Ownerów oraz członków zespołów projektowych. Wspólnie odkryjemy jakie narzędzia, w którym momencie oraz w jaki sposób są możliwe do zastosowania w zwinnym zespole.

Najbliższe terminy: Planujemy organizację warsztatu  24-25.10.2023 Zapisz się

Rozwiń postawę Agile Coacha, by efektywnie budować samoorganizujące się zespoły.

Naucz się przełączać między rolami mentora / coacha / trenera / facylitatora.

Naucz się budować pozytywne relacje pomiędzy członkami w zespole Scrumowym.

Dowiedz się jak budować kulturę udzielanie informacji zwrotnej.

Rozwiń umiejętność otwartej komunikacji.

Zbuduj swoją ścieżkę rozwoju Agile Coach.