Warsztat realizujemy jako symulację dedykowaną dla zespołu projektowego.

Cele warsztatu:

Głównym celem warsztatu jest poszerzenie oraz ujednolicenie wiedzy związanej ze zwinnym wytwarzaniem produktów. Skupimy się na rozwóju umiejętności pracy w projekcie i przygotowania do pracy uczestników do wspólnego budowania produktu i związanymi z nim wyzwaniami.

Szczególny nacisk zostanie położny na aspekt odpowiedzialności członków zespołu za wyniki pracy oraz kulturę pracy zespołu.

Szczegółowe cele warsztatu:

Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie:

 • Zwinności (Agility) w tworzeniu produktów
 • Teorii “framework Scrum”
 • Znaczenia i wyzwań dla każdej z ról w Scrumie
 • Istoty i przebiegu spotkań i artefaktów Scrumowych
 • Praktyk planowania i szacowania pracy do wykonania
 • Definiowania ukończonej pracy

Program gry szkoleniowej:

Framework Scrum

 • Role w Scrum
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Zespół deweloperski, samoorganizacja i kross-funkcjonalność
 • Zdarzenia w Scrum
  • Sprint
  • Planowanie Sprintu
  • Codzienny Scrum
  • Przegląd Sprintu
  • Retrospektywa Sprintu
 • Artefakty w Scrum
  • Backlog Produtku
  • Backlog Sprintu
  • Przyrost, Definition of Ready, Definition of Done, Definition, Acceptance Criteria
 • Praktyki Scrumowe
  • Sledzenie postępów prac
  • Estymacja

OPIS SYMULACJI „ZWINNE RODZINE ŚWIĘTA“  – ONLINE

„Zwinne Rodzinne Święta” to symulacja , w której uczestnicy wcielają się w rolę członków jednej rodziny i wspólnie przygotowują się do organizacji świąt . Jako zespół będą doświadczać wyzwań związanych z integracją, jakością produktu i komunikacją, tak jak typowy zespół Scrum. Ta symulacja doskonale pokazuje kluczowe wartości i zasady Scrum w praktyce. To także świetne wprowadzenie uspójnienia wiedzy, wartości Scrum jak i poznania jego mechaniki.

Symulacja „Zwinne rodzinne Święta” oferuje wielowymiarowe doświadczenie, w którym uczestnicy stają się częścią prawdziwego zespołu Agile. Wyzwaniem będzie wspólne dostarczenie produktu, pod presją Product Ownera i czasu. W opinii uczestników warsztatów, „Zwinne Rodzinne Święta” doskonale odzwierciedla mechanikę i pozwala doświadczyć teorii w praktyce, dzięki tej symulacji role, wydarzenia, artefakty stają się natychmiast rozumiane przez uczestników.

Efekt uczenia i wiązania doświadczenia warsztatowego z codzienną pracą jest osiągnięty przez wysoki poziom samodzielności i zaangażowania podczas gry. Pod presją czasu i zadań do wykonania uczestnicy zaczynają zachowywać się naturalnie, doświadczają emocji związanych z jakością wytworzenia produktu, a dzięki temu zaczynają się identyfikować z tworzonym produktem. Efekt uczenia dzięki wysokiemu i prawdziwemu zaangażowaniu jest wyższy niż w przypadku innych metod szkoleniowych.

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SYMULACJI

„ZWINNE RODZINNE ŚWIĘTA“:

 • Symulacja Srum z wykorzystaniem gry „Zwinne Rodzinne Święta”
 • Praca warsztatowa w podgrupach
 • Organizacja szkolenia z wykorzystaniem platformy ZOOM oraz Mural

Prowadzący

ewelina szomborgEwelina Szomborg
Coach ACC ICF , Agile Coach, Trener umiejętności interpersonalnych

 

bartosz rożan

Bartosz Rożan
Agile Coach, Product Owner, Trener metodyk zwinnych