Przepracuj z zespołem Wasze z ang. “Scrum-Buts. We use Scrum but…”

Cele warsztatu:

 • Uczestnicy nabęda wiedzę dotyczącą spotkań, ról wystęujących w  zwinnym zarządzaniu.
 • Uczestnicy zapoznają z technikami zwinnego zarządzania.
 • Kluczowym elementem warsztatu będą konsultacje trenera z zespołem w celu omówienia obecnych wyzwań zespołu w ich zwinnej drodze. Szkolenie zawierać będzie symulację pracy projektowej z wykorzystaniem techniki Scrum Lego.

Program szkolenia

W czasie pracy uczestnicy poznają:

 • teorię “framework Scrum” wymaganą podczas egzaminu Professional Scrum Master I
 • znaczenie i zadania każdej z ról w Scrumie,
 • istotę i przebieg spotkań i artefaktów Scrumowych.
 • dobre praktyki w pracy Product Ownera i Scrum Mastera
 • dobre praktyki Zespołów deweloperskich pracujących nad własnymi produktami oraz dla klientów zewnętrznych w organizacjach typu Software House.
 • dobre praktyki planowania i szacowania pracy do wykonania
 • Scrum, a błędy – testowanie w zwinnych zespołach.
 • zagadnienia związane ze zwinnymi kontraktami.
 • zagadnienia związane ze skalowaniem.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Analiza przypadku (case study)
 • Dyskusja moderowana
 • Praca w podgrupach
 • Informacja zwrotna (feedback)
 • Mini wykład
 • Symulacje
 • Gra szkoleniowa

Dedykowane dla:

Warsztat zamknięty dla całych zespołów produktowych poszukujących rozwoju w swojej zwinnej drodze. Warsztat zostanie dostosowany do każdego zespołu indywidualnie w zależności od wyzwań zespołu.

Czas trwania:  2 dni