SCRUM LEGO to symulacja w której uczestnicy wcielają się w role członków zespoły produktowego, by za pomocą framework Scrum zbudować Zoo za pomocą klocków Lego.

Uczestnicy gry doświadczają wartości zawartych w Agile Manifesto oraz mają okazję przećwiczyć własną komunikację i kooperację  podczas symulowanych warunków projektowych.

Za facylitacją gry odpowiada doświadczony konsultant / Agile Coach, który Sprint po Sprincie pozwala grupie szkoleniowej na wyciągniecie wniosków odnośnie ich pracy odnosząc się do ustalonego programu szkoleniowego.

Wszystkie nasze warsztaty Scrum Lego charakteryzują się dużym zaangażowaniem uczestników oraz luźną atmosferą połączona ze skupieniem na celu. Z tego względu warsztat idealnie sprawdza się podczas wyjazdów integracyjnych oraz wewnętrznych szkoleń.

Posiadamy zasoby do przeprowadzenia warsztatu dla dużej grupy osób.

Cele warsztatu:

Głównym celem warsztatu jest poszerzenie oraz ujednolicenie wiedzy związanej ze zwinnym wytwarzaniem produktów. Skupimy się na rozwóju umiejętności pracy w projekcie i przygotowania do pracy uczestników do wspólnego budowania produktu i związanymi z nim wyzwaniami.

Szczegółowe cele warsztatu:

Rozwinięcie kompetencji uczestników w zakresie:

 • Zwinności (Agility) w tworzeniu produktów
 • Teorii “framework Scrum”
 • Znaczenia i wyzwań dla każdej z ról w Scrumie
 • Istoty i przebiegu spotkań i artefaktów Scrumowych
 • Praktyk planowania i szacowania pracy do wykonania
 • Definiowania ukończonej pracy

Program gry szkoleniowej:

Framework Scrum

 • Role w Scrum
  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Zespół deweloperski, samoorganizacja i kross-funkcjonalność
 • Zdarzenia w Scrum
  • Sprint
  • Planowanie Sprintu
  • Codzienny Scrum
  • Przegląd Sprintu
  • Retrospektywa Sprintu
 • Artefakty w Scrum
  • Backlog Produtku
  • Backlog Sprintu
  • Przyrost, Definition of Ready, Definition of Done, Definition, Acceptance Criteria
 • Praktyki Scrumowe
  • Sledzenie postępów prac
  • Estymacja

Prowadzący

ewelina szomborgEwelina Szomborg
Coach ACC ICF , Agile Coach, Trener umiejętności interpersonalnych

 

bartosz rożan

Bartosz Rożan
Agile Coach, Produc Owner, Trener metodyk zwinnych