Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu uczestników, wspólnie wypracowując metodę rozwijania umiejętności indywidualną dla każdego uczestnika.


Czym jest coaching?

Coaching jest oparty na całkowitej dobrowolności, równości, szacunku i partnerskiej relacji.

Coaching to możliwość odkrycia potencjału, odwagi do zwalczania barier i blokad w osiąganie upragnionego celu.

Celem procesu jest realizowanie celów, jakie klient sobie stawia na początku procesu oraz na początku każdej sesji coachingowej.

Czym nie jest coaching?

Coaching nie jest psychoterapią, doradztwem, ani szkoleniem. Znacząco również różni się od rozmów ze znajomymi czy przyjaciółmi. Jest formą profesjonalnego wsparcia, w partnerskiej relacji i bezpiecznej atmosferze, koncentrującej się na teraźniejszości i przyszłości.

Jak wygląda proces coachingowy?

Proces coachingowi rozpoczyna się od wstępnej sesji konsultacyjnej, podczas której klient doświadcza, czym jest coaching, mówi o swoich potrzebach, trudnościach i celach.  Klient i coach ustalają zasady współpracy i decydują o kontynuacji spotkań coachingowych.

Na pełny proces coachingowi składa się od 6 do 12 sesji. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Między sesjami trwa tzw. okres inkubacji czyli czas, podczas którego coachee może testować, próbować podjęte przez siebie nowe wyzwania. Pełen proces trwa od 3 do 6 miesięcy. Na ostatniej sesji odbywa się podsumowanie procesu, jego efektów i zmian, jakie zaszły u Klienta, w trakcie współpracy.


Action learning

Jest to konkretny i świadomy proces nauki przez działanie. Staje się takim wtedy, gdy zatrzymujemy się na chwilę, by przyjrzeć się temu, czego się nauczyliśmy oraz jak się tego nauczyliśmy.

Nie jest to nauka z wykładów czy z podręcznika, a płynąca z działań podjętych przez nas samych. Jedynym sposobem na sprawdzenie czy się czegoś nauczyliśmy jest podjęcie działania – czyli wypróbowanie nowych umiejętności, eksperymenty z nowymi sposobami zachowań, stosowanie w praktyce nowej wiedzy.

Czasem jest to także czasowe zawieszenie zwykłych założeń i przekonań, by sprawdzić co się dzieje w takiej sytuacji.

Action Learning

Naucz się wzbudzania odpowiedzialności, używania pytań zamiast rad, dawania przestrzeni do popełniania błędów. Buduj turkusową organizację.

Więcej