AGILE LEADERSHIP 

Ideą tego szkolenia jest pokazanie jakimi umiejętnościami wyróżnia się zwinny przywódca, czym różni się od liderów typu „Command and control”.  Zwinni liderzy posiadają szereg umiejętności niezbędnych do skutecznego inspirowania innych i stania się agentem zmian w każdej organizacji.

Po tym szkoleniu:

 • Uczestnicy będą znali wartości i pryncypia Agile
 • Uczestnicy po szkoleniu będą rozumieli jaka jest rola lidera w zwinnym środowisku i organizacji
 • Będą potrafili zorganizować pracę zespołu w sposób iteracyjny
 • Uczestnicy rozwiną umiejętności budowania otwartej komunikacji w zespole
 • Uczestnicy będą wspierać współpracę i przykładać uwagę na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy

 

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy o filozofii Agile
 • Rozwój w kierunku „AgileMindset” – nastawienia na zmiany, rozwój, otwartą komunikację, elastyczność
 • Rozwinięcia postawy zwinnego lidera, by efektywnie budować samoorganizujące się zespoły.
 • Przełączania między rolami mentora / coacha / trenera / facylitatora.
 • Budowania pozytywnych relacji pomiędzy członkami w zespole
 • Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi wykorzystywanych podczas facylitacji zwinnych spotkań

 

Program szkolenia:

 1.    Przypomnienie filozofii Agile
 • Czym jest filozofia Agile – metodyki i pryncypia
 • Koncepcja Zarządzania 3.0 – kreowanie zwinnej organizacji
 • Servant Leadership – nowy typ lidera
 1.      Ludzie ponad procesy – najpotężniejsze narzędzia budowania zespołu
 • Postawa, czyli jak wzmacniać, wspierać i motywować zespół, by szedł w kierunki samoorganizacji
 • Narzędzia komunikacyjne zwinnego lidera – parafraza, feedback, przeramowanie
 • Umiejętność zadawania mocnych pytań, trafiających w sedno problemu
 • Otwarta komunikacja – bez obaw, zaszytych uprzedzeń, milczących założeń
 • Konstruktywne udzielania informacji zwrotnej
 1.      Praca zwinnego lidera z zespołem
 • Moderowanie spotkań przez zwinnego lidera
 • Pomoc zwinnego lidera w reagowaniu na zmiany
 • Zarządzanie zmianą
 • Podejmowania decyzji w zespole – model holakratyczny

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowanie jest dla liderów na co dzień pracujących w zespołach wielozadaniowych, odpowiedzialnych za wspólny rezultat i wymagających spójnego rozmienia priorytetów i zadań. Szczególnie dla:

 • Liderów, którzy chcą lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w swoich zespołach
 • Liderów, którzy chcą zwiększyć „Agilemindset” , szybko dostosowywać się do wymagań rynku, biznesu, klientów
 • Liderów zespołów i organizacji chcących podążać w kierunku Agile

Metody szkolenia

Szkolenie on – line z trenerem na żywo, z wykorzystaniem metod interaktywnych z uczestnikami przy użyciu aplikacji webowych.

Czas trwania i organizacja

Czas trwania: 2 dni 09:00 – 16:00

Wielkość grupy: do 12 osób.

 

Cena i warunki 

Cena Standard: 1990,00 pln netto
Early Birds: 1790,00 pln netto (do 30 dni przed wydarzeniem)
Liczba uczestników: do 12 osób.
Ilość godzin szkoleniowych: 8