Budowanie zespołów samoorganizujących się.

To szkolenie dla osób pracujących w zwinnych zespołach. Ideą tego szkolenia jest pokazanie w jaki sposób tworzyć przestrzeń dla indywidualnego zaangażowania i osobistej inicjatywy wszystkich członków zespołu.

Po tym szkoleniu:

 • Twój zespół zamiast zadawać pytania: „To co robimy?” – będzie pytał: „Co ulepszyć? W jaki sposób? Jak robią to inni? Jak zrobimy to my?
 • Zamiast: Kto jest winny? Pojawi się pytanie: Jakie mamy możliwości by to rozwiązać?
 • Zamiast planowania – będziecie reagowali na zmiany
 • Zamiast oceniania – zaczniecie stawiać pytania
 • Zamiast egzekwowania – włączycie samokontrole
 • Zamiast narzekania – będziecie uczyć się z poniesionych porażek

Celem tego szkolenia jest:

 • Rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą, informacjami i doświadczeniem wewnątrz zespołu.
 • Zrozumienia wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie  i efektywność pracy.
 • Wypracowania zasad efektywnej komunikacji w zespole.
 • Wypracowanie schematów komunikacji w zespole.
 • Rozpoznania blokad, barier, filtrów informacyjnych w celu zwiększenia efektywności pracy zespołowej.
 • Rozwoju umiejętności aktywnego słuchania z wykorzystaniem pytań, parafrazy i klaryfikacji.
 • Rozwoju umiejętności udzielania i odbierania feedbacku.
 • Autodiagnoza preferencji do pełnienia ról w zespole w celu podwyższenia „wartości pracy” w realizacji celów firmy przez każdego członka zespołu.
 • Wzrost świadomości różnic indywidualnych i potrzeba dopasowania się do różnych styli interpersonalnych by budować efektywny zespół

Program szkolenia:

 • Komunikacja i współpraca prowadząca do sprawnego wytwarzania produktu
 • Faktach, docenienie i pozytywny język w komunikacji zespołowej
 • Ustalanie celów w zespole – dlaczego nie SMART?
 • Konsultacje i podejmowanie decyzji w zespole
 • Mądre wykorzystanie talentów
 • Budowanie wzajemnego zaufanie w zespole
 • Zaangażowanie poprzez realizację osobistych wartości
 • Dostrzeganie i możliwość realizacji indywidualnych potrzeb
 • Konflikt i jego znaczenie dla zespołu
 • Empatyczny dialog jako narzędzie ułatwiające znalezienie porozumienia

Metody wykorzystywane podczas warsztatu:

Metody interaktywne: gra symulacyjna, kwestionariusze do autodiagnozy, praca w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana.

Dedykowane dla:

Warsztat zamknięty dla całych zespołów produktowych poszukujących rozwoju w swojej zwinnej drodze. Warsztat zostanie dostosowany do każdego zespołu indywidualnie w zależności od wyzwań zespołu.

Czas trwania:  2 dni