Rewolucyjne podejście do szkoleń: Inspiracje z książki "Training from the Back of the Room!"

W dzisiejszym świecie edukacji i rozwoju zawodowego, kluczem do skutecznych szkoleń jest zrozumienie sposobu, w jaki mózg ludzki przyswaja wiedzę i jak można to wykorzystać w praktyce. Książka "Training from the Back of the Room!" autorstwa Sharon L. Bowman to prawdziwa skarbnica wiedzy dla trenerów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy chcą podnieść jakość swoich szkoleń poprzez zastosowanie nowatorskich metod.

Autor w książce opowiada o koncepcji "Training from the Back of the Room" (TFBR), która zakłada, że tradycyjne metody nauczania, takie jak jednostronne wykłady czy mechaniczne powtarzanie informacji, nie są najskuteczniejsze. Zamiast tego, Bowman proponuje zastosowanie interaktywnych, angażujących i wielozmysłowych form nauki, które lepiej oddziałują na mózg uczestników i sprzyjają głębszemu przyswajaniu wiedzy.

Jednym z kluczowych elementów TFBR jest wykorzystanie zasad neurodydaktyki - nauki o tym, jak ludzki mózg uczy się najlepiej. Autor zachęca do projektowania szkoleń w taki sposób, aby stymulować różne obszary mózgu poprzez zróżnicowane aktywności, takie jak dyskusje grupowe, praktyczne ćwiczenia, gry edukacyjne, czy nawet ruch ciała. Dzięki temu uczestnicy są bardziej zaangażowani, kreatywni i skłonni do eksploracji nowych pomysłów.

Bowman podkreśla również znaczenie interakcji i współpracy w procesie nauki. Poprzez zachęcanie do dialogu, wymiany doświadczeń i wspólnego rozwiązywania problemów, trenerzy mogą stworzyć warunki sprzyjające aktywnemu uczestnictwu i zdobywaniu praktycznych umiejętności. Ponadto, wykorzystanie technik takich jak storytelling czy metafory pozwala na lepsze przyswojenie i zapamiętanie przekazywanej wiedzy.

Wnioski płynące z książki "Training from the Back of the Room!" mogą stanowić inspirację dla wszystkich, którzy chcą podnieść jakość swoich szkoleń i warsztatów. Przejście od tradycyjnych form nauczania do interaktywnych i wielozmysłowych metod może przynieść znaczące korzyści w postaci lepszej absorpcji wiedzy, większej motywacji uczestników oraz zwiększonej skuteczności w praktycznym zastosowaniu zdobytych umiejętności.

Podsumowując, książka Sharon L. Bowman "Training from the Back of the Room!" stanowi cenne źródło inspiracji dla wszystkich, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności trenerskie i podnieść jakość swoich szkoleń poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauki opartych na zasadach neurodydaktyki.


Praca zdalna – czy to tylko wymóg  pandemii czy szansa dla organizacji?

Pandemia Covid19 wymusiła na wielu organizacjach zmianę charakteru pracy z biurowej na pracę z domu.  Biorąc pod uwagę, że w ostatnim dziesięcioleciu wiele organizacji z branży IT wypracowało doskonale działający system pracy zdalnej, warto zapoznać się ze wskazówkami zebranymi z różnych organizacji.

Problem z jakim mierzą się dziś organizacje, które do tej pory w ten sposób nie pracowały polega na tym, że muszą to zrobić szybko. Przejście ze stacjonarnej firmy do zdalnej firmy wymaga czasu, a tego jest mało. Przygotowanie organizacji i pracowników „na prędce” może prowadzić do doświadczania tylko gorszych stron pracy zdalnej. Jednak wiedza o tym, jak się przygotować, może mieć ogromny wpływ na wynik, do tego stopnia, że ​​cała firma może również w dłuższej perspektywie przekonać się, że praca sprawdza się, działa i przynosi dobre efekty.

„Przeniesienie całego działu lub firmy na odległość może wywołać falę zmian”, mówi Darren Murph, szef pracy zdalnej  w GitLab.  Aby temu zaradzić, najlepiej zacząć od poszukania wśród obecnych menedżerów takich, którzy mają już doświadczenie w pracy zdalnej i z nich utworzyć zespół ekspertów. Ci ludzie będą mogli przekazywać wiedzę pracującym na odległość i służyć jako pomoc tym, którzy nieustannie będą mieć pytania.

Aby firma funkcjonowała sprawnie należy zadbać z całą pewnością o komunikację oraz narzędzia do sprawnego kontaktowania się z zespołem i pomiędzy zespołami, działami czy departamentami. Niektórym menadżerom „zdalne odejście” może wydawać się radykalnym zakłóceniem działania firmy i dostarczania wartości. Na szczęście może temu zaradzić wiele narzędzi cyfrowych, które pojawiły w ciągu ostatnich 4-5 lat na rynku. Organizacje, które już je wykorzystują są na etapie zdalnej gotowości - dla nich zmiana na pracę zdalną nie ma charakteru strukturalnego, często jest to bardziej kwestia kultury i zasad.

Erin 'Folletto' Casali z Automaticc wskazuje cztery rodzaje narzędzi do komunikacji wspierających transparentność i przepływ informacji:

 1. Narzędzie komunikacji synchronicznej - ludzie potrzebują sposobu, aby szybko rozmawiać i wyjaśniać rzeczy w czasie rzeczywistym, gdy wszyscy są w tym samym czasie dostępni. Przykład narzędzi: Slack, Microsoft Teams, Discord, czaty na Hangoutach, Skype itp.
 2. Asynchroniczne narzędzie do komunikacji - jest to klucz do efektywnej pracy zdalnej, narzędzie do komunikacji, które pozwala pisać bardziej ustrukturyzowane treści, zwykle publikowane gdzieś chronologicznie. To zasadniczo blog lub strumień aktywności. Pozwala to na ustrukturyzowane dyskusje, pozwalającym na podejmowanie głębszych decyzji. Przykład narzędzi: Basecamp, WordPress, Yammer, Workplace z Facebooka itp.
 3. Narzędzie do komunikacji z pamięcią masową - może nie być to absolutnie potrzebne w krótkim okresie, ale aby zapewnić sukces w perspektywie długoterminowej, bardzo ważne jest, aby mieć: miejsce do przechowywania rzeczy w perspektywie długoterminowej. Większe organizacje prawdopodobnie już mają coś takiego dla wszystkich polityk i wytycznych dotyczących podziału firmy. Przykład narzędzi: Confluence, GitHub, Dropbox Paper, Dysk Google, Notion itp.
 4. Narzędzie do wideokonferencji - podczas gdy wiele narzędzi do synchronicznej komunikacji zawiera taką funkcjonalność, w niektórych scenariuszach może być konieczne zapewnienie osobnego narzędzia np.: Zoom, Hangouts Meet, Skype, Pexip, Whereby itp.

Kiedy minie pandemia, prawdopodobnie niektóre z organizacji będą zastanawiały się czy zostawić możliwość pracy zdalnej pracownikom. Będą mierzyły efektywność tego rodzaju pracy i patrzyły na to jak produktywni są ich pracownicy.

Na pytanie czy telepraca jest efektywna odpowiadają wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa w raporcie z 24 lutego 2020 r i mówią jasno: „praca zdalna nie tylko poprawia wyniki i budowanie marki pracowników, ale jest polityką, której pragną najbardziej utalentowani pracownicy”.

A co jest na pracowników największym benefitem pracy zdalnej? Elastyczność! „Elastyczny harmonogram pozwala pracownikom na pogodzenie pracy, hobby i czasu z przyjaciółmi, co zapewnia pozytywną równowagę między pracą a życiem prywatnym, a także zmniejsza stres w miejscu pracy” – mówi Iwo Szapar, prezes i współzałożyciel Remote-how, platformy internetowej umożliwiającej rozwój pracy zdalnej poprzez edukację i społeczność.

Także według badań opublikowanych w lutym 2020 roku Instytutu Gallupa wskazują, że czterdzieści procent respondentów ocenia, że ​​jest to największa zaleta pracy zdalnej.

Poranna porcja ćwiczeń, spacer, wyprowadzanie psa zamiast dojeżdżania do pracy, swoboda spotkania się z przyjaciółmi i brak konieczności planowania wolnego - to tylko niektóre ze sposobów, jakimi pracownicy zdalni mogą cieszyć się elastycznym harmonogramem pracy.

Liderzy i menedżerowie muszą zdawać sobie sprawę, że w miarę gdy praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, firmy, które nie mogą tego zrobić, stają się mniej konkurencyjne. Z czasem takie organizacje mogą również mieć problem z utrzymaniem zaangażowania swoich wewnętrznych pracowników. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że najwyższe zaangażowanie jest wśród pracowników, którzy spędzają od trzech do czterech dni na pracy zdalnej.

Dyrektor generalny HubStaff Dave Nevogt dostrzega zaś pozytywne korzyści, jakie telepraca przynosi firmie i mówi o innych organizacjach, które także dały możliwość pracownikom pracy z domu: „Firmy utrzymują formę pracy zdalnej, prawdopodobnie dlatego, że doświadczyły korzyści wynikających z większej produktywności, mniej zmarnowanego czasu i niższych kosztów ogólnych”.

Zatem to, co muszą zrobić organizacje, to jak najszybciej dostosować swoich pracowników, kulturę i infrastrukturę do możliwości pracy zdalnej, aby w przyszłości być jeszcze bardziej konkurencyjnym i miejscem pracy.

Jeśli chcesz posłuchać jak to robi jedna z bardziej znanych firm softwearowych w Polsce - 10Clouds, to zapraszamy do wysłuchania wywiadu z CEO Maciejem Cieleckim.

https://www.facebook.com/AgileHats/videos/148499839914553/


Historia pewnej Zwinnej Transformacji

Lubimy pracować przy zwinnych transformacjach! 

Lubimy złożoność procesu transformacji,  obserwowanie rozwoju zespołu w ich zwinnej drodze,  osiąganie przez nich małych i większych sukcesów oraz wyciąganie wniosków z założeń, które okazały się błędne. Uwielbiamy być świadkami “momentów aha”, gdyż pracując z zespołem mamy kontakt z różnymi rolami (Product Ownerami, Scrum Masterami, Developerami) mającymi swój indywidualny bagaż doświadczeń. I to właśnie te momenty, w których pracując jako konsultanci nad realnymi wyzwaniami członków zespołu, wspólnie dochodzimy do rozwiązań sprawiają, że czujemy przyjemność i sens pracy jako Agile Coachowie.

Niniejszy post to historia pewnej zwinnej transformacji zespołu marketingu operatora telekomunikacyjnego Play. Byliśmy podekscytowani na samą myśl, iż będziemy pracować z działem marketingu. W rzeczywistości okazało się, iż dział ten oprócz obszarów związanych z rozpoznawaniem i zaspokajaniem potrzeb użytkowników, odpowiedzialny jest za rozwój strony operatora www.play.pl. Współpracował przy tym z dostawcą rozwiązań usług technologicznych Asseco oraz jedną z bardziej znanych polskich agencji interaktywnych. A więc mamy trzy firmy i jeden bardzo ogólny cel - Zwinną Transformację. 

 

Ale co to tak naprawdę znaczy zwinna transformacja?

Mamy tutaj do czynienia z dwoma pojęciami - zwinność oraz transformacja. Kluczowe w tych pierwszych działaniach było dla nas skupienie się na tym, czym jest Transformacja.  Naszym celem było ustalenie z … No właśnie z kim mamy ustalić co mamy zrobić i jak będziemy działać? W tym celu powołany został Zespół Liderów Zmiany odpowiedzialny za wyznaczenie kierunku transformacji, weryfikację czy podążamy w odpowiednim kierunku oraz komunikację o realizowanych działaniach wewnątrz zespołu klienta. Wraz z Liderami Zmiany ustaliliśmy fundamenty transformacji opierając je na modelu zmiany Lippitt / Knoster wraz z określeniem działań w obszarze zwinności potrzebnych do osiągnięcia Wizji zmiany, Konsensusu wokół tej Wizji, Umiejętności pomocnych w jej realizacji, Zasobów koniecznych by transformacja się udała, Motywacji do działania oraz Planu Działania zwinnej transformacji, byśmy mogli go realizować i być otwartym na jego zmiany.

Ilustracja powyżej prezentuje model zmiany dr Mary Lippitt oraz Tima Knostera wraz z konsekwencjami braku poszczególnych elementów na wyniki transformacji

Jesteśmy świadomi, iż w ciągu półrocznego okresu współpracy, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na wszystkie obszary kluczowe przy zwinnym tworzeniu produktów. Ważne dla nas było poznanie gdzie znajduje się zespół na swojej zwinnej drodze. Zbadaliśmy, które obszary są oceniane wysoko przez cały zespół klienta, w których obszarach jakiekolwiek działanie znacznie poprawi ich ocenę, a które zgodnie z Teorią Ograniczeń najbardziej wpłyną na Cele jakie zespół Liderów Zmiany wypracował. Posłużyły nam do tego takie narzędzia:

 • Ankieta,
 • Wywiad Pogłębiony,
 • Warsztat w celu określenia Celów,
 • Wyposażeni w tą wiedzę mogliśmy przystąpić do Kick Off całego projektu, ustalając zakres prac, w jaki sposób będziemy działać, przez kogo oraz kiedy Zwinna Transformacja będzie realizowana. 

Co udało nam się zrealizować?

Wyzwaniem przed jakim stanęliśmy było to, że pracując jako zewnętrzni Agile Coachowie mieliśmy zaprojektować działania rozwojowe tak, by przyniosły wymierny efekt biznesowy oraz scaliły ludzi rozmieszczonych w innych miastach i pracujących w innych organizacjach oraz kulturach. To, co zaproponowaliśmy jako działania wspierające ustalone cele transformacji opierało się na szkoleniach, sesjach coachingowych i Action Learning oraz wsparciu wydarzeń scrumowych i feedbacku dla prowadzących.

Wraz z zespołem zrealizowaliśmy następujące warsztaty:

 • Agile dla zespołu - warsztat, którego celem jest udoskonalanie procesów pracy nad produktem według zwinnych metodyk. 
 • Asertywność w pracy Product Ownera - warsztat dedykowany dla Product Ownerów wspierający ich w praktykowaniu asertywności w komunikacji
 • Story Mapping - warsztat którego celem było zdobycie umiejętności przeprowadzania planistycznej sesji Story Mapping przez członków zespołu. Podczas warsztatu pracowaliśmy na realnych wyzwaniach biznesowych klienta.
 • Impact Mapping - szkolenie którego celem było zdobycie umiejętności przeprowadzania sesji Impact Mapping przez Product Ownerów, by mogli przeprowadzić taki warsztat z zespołami projektowymi 
 • Warsztaty w celu zbudowania nowego procesu utrzymania portalu www.play.pl w zespole Digital Marketingu
 • Warsztaty integracyjne sprawiające, że poszczególni członkowie zespołu wzajemnie poznają swoje mocne i słabe strony, poznają się nawzajem, definiują wzajemne role zespołowe lub uczą współpracy w swoim zespole.

Pomiędzy szkoleniami wspieraliśmy liderów zmian poprzez sesje odbywające się w trybie on-line, ze względu na rozproszenie zespołu. Były to spotkania typu Solving Problem realizowanych w oparciu o podejście Action Learning. Na początku każdej sesji ustalaliśmy osobę wnoszącą wyzwanie oraz cel jaki chce osiągnąć przy wsparciu doświadczeń i mądrości płynącej z zespołu. W tych spotkaniach pełniliśmy rolę moderatora / coacha. Sesje trwały 1,5 h i odbywały się raz na dwa tygodnie. 

Co na temat transformacji sądzą liderzy zmiany po stronie Play oraz Asseco?

 

Bartłomiej Bobrowski: Play Digital Marketing Manager / Product Owner

"Na początku transformacji zauważyliśmy największą poprawę na poziomie operacyjnym. Efekty pojawiły się najszybciej w obszarach planowania i organizacji pracy. Jako zespół zauważyliśmy, że dzięki zwinnym technikom łatwiej nam zarządzać priorytetami i efektywniej wykorzystujemy nasz czas. Pojawiła się też zupełnie nowa przestrzeń do dzielenia się pomysłami na usprawnienia i informacją zwrotną.

Znacznie ciekawsze jest jednak to, co wydarzyło się w obszarze wartości. Zespół otworzył się na siebie i odważył szczerze dzielić się informacją zwrotną. Przez to, że mogliśmy otwarcie porozmawiać tak o dobrych, jak i złych rzeczach, zyskaliśmy wzajemny szacunek i lepiej się zrozumieliśmy. Poprawa w obszarze planowania pozwoliła nam realnie oszacować zakres prac. Dzięki temu zespół może skupić całą energię na obszarach, które mają największy wpływ na budowanie wartości istotnej dla naszych klientów.

W skrócie - zaczęliśmy więcej ze sobą rozmawiać"

Aleksandra Ziemba: Scrum Master Asseco Buisnes Solutions S.A.

"Zaobserwowałam  zmiany w dwóch obszarach.

W relacjach międzyludzkich oraz w obszarze procesowym.

 

Zmiany w obszarze ludzi:

 • Zacieśnienie współpracy między klientem, a dostawcą przez wspólnie zdefiniowany cel sprintu, który każda ze stron chciała osiągnąć
 • Świadomość kto za co jest odpowiedzialny i utrzymywanie tej odpowiedzialności
 • Zwiększenie decyzyjności Klienta odnośnie priorytetów  - wskazanie osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji na planingu 
 • Podział w ramach zespołu Klienta na obszary pozwolił dostawcy wiedzieć kto za co jest odpowiedzialny i zgłaszać się z pytaniami
 • Znaczna poprawa w obszarze przygotowania zadań do wyceny i dbaniu o backlog 
 • Duma i satysfakcja z zrealizowanych mniejszych części - chwalenie siebie nawzajem - kudosy czy wymieniane na retrospekcji dobre rzeczy przypisane do konkretnych osób - czas na zatrzymanie się i zobaczenie ile zdołaliśmy zrobić i jakim cudem
 • Usystematyzowanie pracy pozwoliło ludziom na uspokojenie (wiadomo kiedy i co się zadzieje - rytm pracy) przez co zespół stał się skalowalny w łatwy sposób - przyjście nowej osoby do zespołu (po stronie Asseco) nie wiązało się z koniecznością szkolenia odnośnie sposobu pracy - zespół robił to co dotąd a nowa osoba chłonęła poprzez uczestnictwo 

Zmiany w obszarze procesów związanych z udoskonalenie ceremonii SCRUMowych pozwoliło na:

 • wprowadzenie elementu analizowania tematów do realizacji i estymowania - refinement
 • codzienne statusy dla zespołu (wewnętrzne developerskie daily), który nie musiał już uczestniczyć w statusach całościowych (Play, Agencja, Asseco) pozwoliły skupić się na celu
 • poprawę w obszarze planowania gdzie dostawca widział z jak trudnymi decyzjami odnośnie priorytetów boryka się klient, a tym samym motywował się do lepszej pracy; planowanie pomogło też współpracować z innymi dostawcami (agencja) oraz zespołami wewnątrz organizacji klienta (IT, sprzedaż - które też pracowały w swoich sprintach)
 • review, które cyklicznie pozwalało cieszyć się z małych sukcesów co niezwykle ważne przy tak wysokim tempie pracy
 • retrospekcja, poprzez budowanie więzi i szczerość oraz ciągłą poprawę pracy
 • Wprowadzenie nowego systemu pracy, gdzie opieraliśmy się na przejrzystości działań, dzięki zastosowaniu JIRA 
 • dostawca zyskał przeświadczenie że kończy tematy bo dotąd były bardzo dużo zadań rozpoczętych i "rozgrzebanych" a teraz praca skupiała się na wybranych zadaniach a nie wszystkich zgłoszonych"

Plany vs Rzeczywistość

Jesteśmy świadomi, że droga ku zwinności potrafi być wyboista i każdy Agile Coach zaangażowany w przeprowadzenie zespołu przez transformację powinien mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Rozpoczynając transformację zidentyfikowaliśmy obszary, nad którymi zespół chciałby popracować, wraz z Liderami Zmiany określiliśmy gdzie znajdują się wąskie gardła w ich pracy nad produktem. Podzieliliśmy wyzwania zespołu na z ang. "low hanging fruits" oraz obszary gdzie powinniśmy przyjąć pewną strategi działań i systematycznie monitorować zmiany. 

W raporcie końcowym rozliczającym pierwszy etap współpracy przedstawiliśmy mierzalne wyniki zmian w poszczególnych obszarach oraz sugestie dalszych działań dla zespołu. Z dumą możemy stwierdzić, iż udało nam się pomóc zespołowi w kluczowych dla nich w I etapie obszarach, gdzie wyniki różniły się o 30-50% wobec stanu przed rozpoczęciem współpracy. Większość obszarów uległa poprawie o około 10-15%. Czasami liczyliśmy na taką zmianę, czasami byliśmy zaskoczeni, iż pomimo nie rozpoczęcia działań nad danym obszarem zadziałał efekt kuli śnieżnej i zespół zaobserwował pozytywną zmianę. W 2 obszarach zaobserwowaliśmy nieznaczną, około 5% negatywną zmianę. Traktujemy ją jako wyzwanie do pracy przy kolejnych etapach współpracy oraz lekcję jako wyciągnęliśmy ze współpracy, by w przypadku kolejnych zwinnych transformacji zwrócić uwagę na wymienione obszary.

Jesteśmy świadomi, iż praca nad zwinnością zespołu to długofalowy proces, wymagający cierpliwości, dużego zaangażowania członków zespołu i przejrzystości w osiąganych wynikach. Podeszliśmy do niego iteracyjnie jasno definiując cele do osiągnięcia w I etapie i z zadowoleniem możemy zaprezentować te wyniki będące wskaźnikami wykonanej pracy. Traktujemy te działania jako ciągły proces, który z założenia powinien być kontynuowany w kolejnych etapach współpracy, gdyż jedyne czego możemy być pewni, to że nastąpi zmiana w procesie budowania produktu i zwinny proces powinien być na nią przygotowany.


Problem – metoda – zespół – rozwiązanie biznesowe czyli Action Learning w praktyce

Jedną z trudnych sytuacji w zespole jest to, gdy członkowie zmagają się z różnymi przeciwnościami – czasem o nich mówią czasem nie. Gdy mówią, nie zawsze jest możliwość na szukanie rozwiązań, bo np. może to dotyczyć większej ilości aspektów organizacji.  Gdy nie mówią, poszczególni członkowie czują, że „coś wisi w powietrzu”. Przed otwarciem rozmowy może powstrzymywać: czas, wątpliwości co do znalezienia rozwiązania, myślenie typu „przecież jakoś sobie poradzimy”. No właśnie „jakoś” można sobie poradzić. Ale przecież można poradzić sobie całkiem dobrze i trafnie. Na przykład wykorzystując do rozwiązania problemu wartościową metodę – Action Learning.

Mieliśmy okazję sprawdzić jak Action Learning sprawdzi się w rozwiązaniu realnej problemowej sytuacji klienta.

Jak przebiega to spotkanie? Sesje Action Learning z zespołem rozpoczyna się od przedstawienia przez członka zespołu wyzwania / problemu przed którym stoi on sam lub zespół. Następnie z pomocą moderatora definiowany zostaje cel sesji – czyli to na czym konkretnie chcemy się skoncentrować jako zespół. Po tym etapie następuje czas na poszukiwanie rozwiązań poprzez zadawanie pytań zarówno osobie wnoszącej wyzwanie, jak i pozostałym członkom zespołu. Główna zasada brzmi: odpowiadamy tylko w wyniku pytań skierowanych do konkretnej osoby, po to by pomóc jej lub zespołowi poszukać najlepsze rozwiązanie. Końcowy etap, to zaplanowanie działań oraz podsumowanie sesji w oparciu o pytanie do każdego uczestnika: czego dzięki temu spotkaniu się nauczyłem, co wiem więcej i rozumiem lepiej.

Na sesji w Foreto cel brzmiał: „ Jak skutecznie utrzymywać harmonogramy projektów?”

Całe spotkanie trwało około 1,5 h.

Działania, które zespół określił w wyniku sesji Action Learning to:

 1. Wprowadzić feedback od pozostałych członków zespołu - sprawdzanie przez innych członków zespołu pracy danego programisty, w kwestii dbania o jakość kodu: testować bardziej rozbudowane produkty
 2. Wprowadzenie listy zadań do checkowania
 3. Zmiany w ofertowaniu i budżetowaniu projektu (szczegóły są wewnętrzną sprawą Foreto?
 4. Wprowadzić zasadę „Count to zero” – 30 min przed wyjściem z biura sprawdzać czy odpisaliśmy na wszystkie maile i pozostawić pustą skrzynkę mailową na koniec dnia,
 5. Przygotować treść maila, na wypadek, gdyby zespół pracował nad konkretnym zadaniem do ostatniej chwili i żeby w związku z tym klient otrzymał status projektu jeszcze tego samego dnia – aby wystarczyło tylko kliknąć „wyślij”
 6. Jeśli klient nie chce przesłać plików – umowa o poufności oraz stosowne zapisy w umowie

Cztery tygodnie od sesji AL zespół zrealizował większość działań. Wprowadzenie listy do checkowania, zostało zaplanowane na druga połowę kolejnego miesiąca.  Michał Kochański - CEO Foreto wskazał na korzyść jaką było takie samo zrozumienie problemu i zgoda wszystkich uczestniczących w sesji na rozwiązania, jakie znaleźli uczestnicy w trakcie Action Learning.  W dużym, siedmio osobowym zespole nie łatwo jest uzyskać jednomyślność. Dzięki wspólnie postawionemu celowi, przestrzeni na wypowiedź każdego uczestnika i pytanie od każdego uczestnika to było możliwe. Zakończenie sesji wspólnymi decyzjami co do zaplanowania konkretnych działań, dało motywację do wdrożenia w ich życie.  Efekty na jakie wskazywali PM i CEO po miesiącu od realizacji sesji Action Learning to:

 1. Dbanie o informowanie klientów o przesunięciach – co jak mówi PM, ostatnio się nie zdarza J
 2. „Count to zero” – sprawy do załatwienia przed wyjściem z biura – udaje się na 90 -95 %
 3. Zmiana w ofertowaniu i budżetowaniu projektów
 4. Inaczej odbierane przez programistów wprowadzanie poprawek – wcześniej dawało odczuć się duży ładunek emocjonalny, zwłaszcza frustrację, bo poprawki były odbierane jako błędy. Teraz programiści wiedzą, że są to zmiany, które wprowadza klient – a więc nie programiści nie odbierają tego jako własnego błędu.

 

Action Learning można prowadzić jako pracę z zespołem nad wspólnym celem / wyzwaniem. Można też prowadzić jako sesję indywidualne – wtedy poszczególni członkowie przedstawiają swój cel, a reszta zespołu jest wsparciem dla prezentera problemu.  Zastosowanie Action Learning jest wielowymiarowe – może służyć szukaniu rozwiązań w każdym aspekcie, a jego siła opiera się o wiarę w mądrość zespołu :)