Przygotuj się do pracy jako Scrum Master. Zdaj egzamin PSM I.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną spotkania, role, techniki stosowane z zwinnym zarządzaniu projektami. Zajęcia prowadzone będą przez trenera mającego wieloletnie doświadczenie jako Scrum Master, dzięki czemu teoria Scrum zostanie uzupełniona o doświadczenie z codziennego życia projektowego. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia wymagane podczas egzaminu PSM I.

Program szkolenia

W czasie pracy uczestnicy poznają:

 • teorię “framework Scrum” wymaganą podczas egzaminu Professional Scrum Master I
 • znaczenie i zadania każdej z ról w Scrumie,
 • istotę i przebieg spotkań i artefaktów Scrumowych.
 • dobre praktyki w pracy Product Ownera i Scrum Mastera
 • dobre praktyki Zespołów deweloperskich pracujących nad własnymi produktami oraz dla klientów zewnętrznych w organizacjach typu Software House.
 • dobre praktyki planowania i szacowania pracy do wykonania
 • Scrum, a błędy – testowanie w zwinnych zespołach.
 • zagadnienia związane ze zwinnymi kontraktami.
 • zagadnienia związane ze skalowaniem wymagane na poziomie PSM I

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Wykład
 • Analiza przypadku (case study)
 • Dyskusje i konsultacje
 • Ćwiczenia
 • Testy
 • Informacja zwrotna (feedback)
 • Symulacje

Dedykowane dla:

Project Managerów, Scrum Masterów, Członków zespołów projektowych zainteresowanych zdobyciem certyfikacji Professional Scrum Master I.

Czas trwania:  2 dni