Przygotuj się do pracy jako Product Owner.

Zdaj egzamin Professional Scrum Product Owner I

Warsztat online

Cele szkolenia:

Ron Kohavi pracując na stanowiskach dyrektorskich w Microsoft oraz Amazon zrobił badania skuteczności realizowanych produktów przez te ogromne spółki dysponujące zasobami wiedzy i kapitału na ich realizację. A dokładnie sprawdził, które z koncepcji z zatwierdzonym budżetem przed laty stały się realnymi produktami i zrealizowały zabudżetowane cele. Wyniki tych badań pokazały, że było to tylko około 40% produktów. Kolejne badania realizowane przez Founders Institute pokazują, że około 70% startupów technologicznych upada.

Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest tzw. czynnik ludzki, czyli brak odpowiednich narzędzi, umiejętności  do budowania produktów, współpracy z zespołem deweloperskim wśród osób decydujących o możliwym sukcesie. W przypadku zwinnego tworzenia produktu klucze do sukcesu są w rękach osoby pełniącej rolę Product Ownera / Product Managera.

Podczas warsztatów omówione oraz zastosowane przez uczestników zostaną techniki oraz narzędzia stosowane w zwinnym tworzeniu produktów. Celem tego szkolenia jest skupienie się na produkcie i strategii jego realizacji, by łatwo i skutecznie definiować i realizować cele produktowe. Warsztat ten skonstruowany jest w taki sposób, by kadra zarządzająca pracująca nad własnymi produktami w organizacji oraz menadżerowie po stronie wykonawcy (Software House) występujący w rolach z ang. Proxy Product Owner wynieśli jak najwięcej korzyści.

Warsztat prowadzony będzie przez trenera posiadającego doświadczenie jako Product Owner prowadzącego produkty które skutecznie radzą sobie na rynku. Trener posiada certyfikat PSPO III

Zakres szkolenia może zostać dostosowany aby uczestnicy po jego realizacji mogli podejść do egzaminu Professional Scrum Product Owner I 

O czym jest to szkolenie?

W czasie pracy uczestnicy poznają:

 • Kluczowe zagadnienia z obszaru zwinnego zarządzania.
 • Wiedzę dotyczącą roli Product Ownera (Kierownika Produktu) i jego otoczenia w metodykach zwinnych.
 • Najlepsze praktyki związanych z zarządzaniem produktem, zarządzaniem wymaganiami, metodami priorytetyzacji, analizą potrzeb klientów, tworzeniem misji, wizji, strategii oraz mapy produktu.
 • Jak dzięki zwinności Product Owner może osiągać cele postawione przed produktem.
 • Jakie ryzyka stoją przed Zwinnym Product Managerem. Omówimy i przepracujemy techniki zarządzania tymi ryzykami.
 • Różnicę pomiędzy podejściem Projektowym oraz Produktowym.
 • Całkowity Koszt Posiadania (z ang. Total Cost of Ownership).
 • Teorię Ograniczeń (z ang. Theory of Constrains).
 • W jaki sposób definiować Wartość Produktu, co mierzyć w produkcie, jakie narzędzia do tego służą.
 • Jak definiować oraz popularyzować Wizję Produktu.
 • Zarządzanie Backlogiem Produktu, tworzenie zrozumiałych dla zespołu, a zarazem wartościowych User Stories.
 • Model dojrzałości Product Ownera / Product Managera wraz z określeniem w jakich projektach, organizacjach PO może rozwijać się w swojej zwinnej drodze.
 • Skuteczne i przejrzyste praktyki planowania i szacowania pracy do wykonania.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Wykład
 • Analiza przypadku (case study)
 • Dyskusje i konsultacje
 • Ćwiczenia
 • Testy
 • Informacja zwrotna (feedback)
 • Symulacje pracy produktowej

Program szkolenia:

Wstęp – Czy zwinne metody zarządzania produktami mogą ocalić ludzkość?

 • Case study – zastosowanie zwinnych metod produktowych w bardzo sformalizowanej branży.

Wprowadzenie do zagadnienia zwinnego zarządzania produktami

 • Podstawy teoretyczne metodyki Agile,
 • Trzy filary metodyki Agile
 • Agile vs Waterfall – różnice w podejściu i w zastosowaniu
 • Wartości i idee zgodne z Agile Manifesto

Framework Scrum – skąd wywodzi się rola zwinnego kierownika produktu?

 • Role w Scrum – za co odpowiada:
  • Product Owner, Scrum Master, Zespół projektowy
 • Zdarzenia w Scrum z naciskiem na zadania Produkt Ownera:
  • Sprint
  • Planowanie Sprintu
  • Codzienny Scrum
  • Przegląd Sprintu
  • Retrospektywa Sprintu
  • Refinement
 • Niezbędne zagadnienia związane ze zwinnym zarządzeniem projektami
  • Cel Produktu
  • Backlog Produktu i Sprintu
  • Przyrost, Definition of Ready, Definition of Done, Acceptance Criteria

Rola kierownika produktu w szczegółach

 • Radar umiejętności Product Ownera
 • Obszary pracy kierownika produktu
 • Przegląd zagadnień z każdego z obszarów
 • Poziomy Product Ownera (na bazie obowiązków i poziomów decyzyjności)
  • Wprowadzenie pojęcia poziomu kierownika produktu
  • Analiza zakresu odpowiedzialności przez pryzmat radaru umiejętności

Narzędzia i techniki kluczowe dla roli Product Ownera

 • Przegląd narzędzi i technik dla zadanych obszarów radaru umiejętności
 • Szczegółowe omówienie wybranych narzędzi i technik

Product Owner w skalowalnych metodykach zwinnych

 • Omówienie skalowalnych metodyk zwinnych
 • Analiza roli kierownika produktu w omówionych metodykach
 • Product Team

Dedykowane dla:

Product Ownerów, Product Managerów, Analityków, Ux Designerów, Członków zespołów sprzedażowych skupionych na dostaczaniu wartości dla klienta, Kadry zarządzajacej (z ang. C-level management), Scrum Masterów, oraz członków zespołów produktowych.

Szkolenie może zostać dostosowany, by większy nacisk położyć na zaganienia związane z  przygotowaniem do certyfikacji Professional Scrum Product Owner I.

Czas trwania:  2 dni

Prowadzący

Mirosław Rakowski
Product Manager – ekspert w zarządzaniu produktami IT, które od 10 lat dostarcza dla największych firm z sektorów IT, bankowego oraz
spożywczego. Przez pierwsze lata swojej kariery pracował jako
specjalista w dziedzinie testów automatycznych, a od 7 lat całkowicie
poświecił się rozwojowi w obszarze zwinnego budowania i zarządzania
produktami. W roli Product Ownera / Product Managera kierował zespołami odpowiedzialnymi za rozwój m. in:
– chmurowej platformy do automatyzacji testów systemów kadrowych i księgowych dla największych światowych firm (Fortune500, uniwersytety z Ligi Bluszczowej),
– platformy do robotyzacji procesów biznesowych / AI dla największego skandynawskiego banku,
– systemu telekomunikacyjnego dla największego skandynawskiego producenta produktów mlecznych.
Założył też własną firmę, w której wykorzystuję zdobyte doświadczenie produktowe aby dostarczać
precyzyjnie dobrane rozwiązania IT dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Poza tworzeniem produktów, które rozwiązują problemy klientów, ogromną pasją Mirka jest dzielenie
się wiedzą co też czynił w każdym etapie swojego życia. We wczesnej młodości zaczął od prowadzenia
korepetycji, w pracy zawodowej zaś od warsztatów i wystąpień na lokalnych konferencjach w obszarze
zwinnego testowania oprogramowania i automatyzacji testów. Teraz, dzieli się swoimi doświadczeniami
z zakresu Product Managementu poprzez blog, konferencje, mentoring oraz szkolenia. Jego ulubionymi
zagadnieniami są: badanie hipotez benefitu i cykle empirycznego zdobywania wiedzy, odkrywanie
ukrytych potrzeb klientów i sposobów na pomiar dostarczonej im wartości, prototypowanie i MVP.
Jako dodatek do swojego znacznego doświadczenia z zakresu metodyk zwinnych i zarządzania
produktami, Mirek może poświadczyć swoją wiedzę w tych obszarach certyfikatami takimi jak: PSM I,
SPS, Pragmatic Marketing (poziomy Foundation, Focus i Build), PRINCE2 Foundation, SAFE PO/PM. Co
więcej, Mirek jest jednym z tylko 300 posiadaczy na świecie certyfikatu Professional Scrum Product
Owner III (PSPO III).
Tytuł Magistra Inżyniera w dziedzinie Informatyki uzyskał na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Najbliższe terminy

Gdynia Pomorski Park Naukowo Technologiczny

15-16.01.2022

Cena i warunki 

Cena Early-Bird: 1590 zł netto za uczestnika (do 25 dni przed warsztatem)

Cena Standard: 1790 zł netto za uczestnika
Rabat: Dla 2 osób lub więcej 1590 zł netto za uczestnika
Liczba uczestników: do 12 osób.
Ilość godzin szkoleniowych: 16